Натуральна продукція

 • |
ВІТАФЛОР VITAFLOR 60 ТАБЛЕТОК У БАНОЧЦІ

об'єм 60 таблеток по 500mg

342 бал.

ЕНЕРГОФЛОР ENERGOFLOR 60 ТАБЛЕТОК У БАНОЧЦІ

об'єм 60 таблеток по 500mg

250 бал.

ЦЕРЕБРОФЛОР CEREBROFLOR 60 ТАБЛЕТОК У БАНОЧЦІ

об'єм 60 таблеток по 500mg

220 бал.

ЦЕРЕБРОФЛОР CEREBROFLOR 180 ТАБЛЕТОК У БАНОЧЦІ

об'єм 180 таблеток по 500mg

560 бал.

OMEGA 3-6-9 ОМЕГА 3-6-9 60 КАПСУЛ У БАНОЧЦІ

об'єм 60 капсул по 500mg

446 бал.

VITAMIN D3 ВІТАМІН D3 60 КАПСУЛ У БАНОЧЦІ

об'єм 60 капсул по 500mg

324 бал.


Стати партнером

Вітаміни та мінерали

Вітаміни та мінерали - це особливі речовини, які грають величезну роль у життєдіяльності організму, беруть участь в обміні речовин, є біологічними прискорювачами хімічних реакцій, що протікають у клітині, підвищують стійкість до інфекційних захворювань, покращують працездатність, полегшують перебіг багатьох хвороб, необхідні для формування клітин крові , кісток та інших тканин, для нормального функціонування нервової, ендокринної, серцево-судинної та інших систем організму.

У перекладі з латині «vita» означає «життя», що свідчить у тому, що значення вітамінів для організму людини та його користь переоцінити складно. Особливість вітамінів у тому, що клітини людини не можуть їх виробляти самі для себе, організм здатний синтезувати лише поодинокі вітаміни (B3, B5, вітамін K, ретинол з β-каротину, під дією сонячного випромінювання, а також вітамін D). Та й то виключно за наявності вихідних з'єднань та сприятливих зовнішніх умов.

Тому вітаміни повинні надходити ззовні, з їжею, причому в певній дозі щодня, тому що вони ще й далеко не всі добре засвоюються, не вміють відкладатися про запас, швидко витрачаються, особливо при стресових ситуаціях.

Джерелом цих речовин є продукти харчування рослинного та тваринного походження, з якими вони надходять усередину. Наприклад утворення деяких вітамінів частково відбувається в організмі, зокрема з участю мікробів, що у товстому кишківнику. Але, на жаль, у сучасному світі продукти харчування містять менше вітамінів, ніж потрібно для нормального функціонування організму. Тому в даний час дуже актуальне вживання біологічно активних добавок із природними та легкозасвоюваними формами вітамінів. Сьогодні до списку вивчених вітамінів входить близько 20 корисних елементів. Перелічимо основні з них:

Вітамін А – забезпечує темнову адаптацію зору; бере участь у диференціюванні епітеліальних клітин; прискорює проліферацію лімфоцитів; впливає на активізацію фагоцитозу; гальмує процеси перекисного окиснення ліпідів; впливає на тромбоутворення

Вітамін D – збільшує проникність плазматичної мембрани ентероцитів для кальцію та активний транспорт його в мітохондрії; індукує синтез білка-переносника для викачування кальцію з ентероцитів у кров; стимулює абсорбцію фосфору у кишківнику; стимулює відкладення солей кальцію у новосформованому остеоїдному матриксі; сприяє диференціюванню моноцитів та макрофагів у остеокласти; знижує синтез остеобластами колагену I типу, сприяючи резорбції надлишку немінералізованого остеоїду; посилює реабсорбцію кальцію в дистальних звивистих канальцях нирок; покращує стан протитуберкульозного та протигрибкового імунітету.

Вітамін Е - має високу антиоксидантну здатність; захоплює неспарені електрони активних форм кисню; гальмує перекисне окиснення ненасичених жирних кислот, що входять до складу клітинних мембран; відновлює вітамін А та убіхінон (коензим Q); має антиатерогенну дію, уповільнюючи швидкість окиснення атерогенних ліпопротеїдів; знижує адгезивно-агрегуючі властивості кров'яних пластинок; має протромбін-зв'язувальну активність.

Тіамін (вітамін В1) – синтез піруватдегідрогенази; каталізує окиснення піровиноградної кислоти до ацетил-Ко-А; синтез α-кетоглутаратдегідрогенази; впливає на процеси у циклі Кребса; перетворює α-кетоглутарову кислоту на сукциніл-Ко-А; бере участь у вуглеводному обміні; синтез нейромедіатора ацетилхоліну.

Рибофлавін (вітамін В2) – синтез флавопротеїдів; активація енергетичних процесів із янтарною кислотою; прискорення обміну жирних кислот; метаболізм гліцерину та фосфотріоз; каталізує окиснення пуринів до сечової кислоти.

Ніацин (вітамін В3) – кофермент НАД-залежних дегідрогеназ; кофермент НАДФ-залежних ферментів пентозного циклу та синтезу ліпідів; кофермент НМН-залежних ензимів; забезпечує тканинне дихання; бере участь у метаболізмі вуглеводів та амінокислот; відіграє участь у синтезі ліпідів; забезпечує роботу ферментів: алкогольдегідрогенази та малікферменту; бере участь у постачанні іонів водню та електронів у ланцюзі біологічного окиснення; бере участь у регуляції синтезу печінки ліпопротеїнів низької щільності.

Пантотенова кислота (вітамін В5) - бере участь у синтезі та роботі понад 80 ферментів організму людини; входить до складу ацетил-КоА і ацетил-переносного білка.

Піридоксин (вітамін В6) – кофермент ферментів амінокислотного обміну; синтез замінних амінокислот; утворення біогенних амінів; декарбоксилювання глутамінової кислоти; синтез фосфорилази; має ліпотропну активність.

Біотин (Вітамін Н) - кофермент ферментів амінокислотного обміну; синтез замінних амінокислот; утворення біогенних амінів; декарбоксилювання глутамінової кислоти; синтез фосфорилази; має ліпотропну активність.

Фолієва кислота (вітамін В9) – метаболізм серину та дериватів гістидину; бере участь у синтезі пуринів та піримідинової азотистої основи тиміну; сприяє синтезу з гомоцистеїну до метіоніну.

Ціанокобаламін (вітамін В12) – бере участь у реакціях трансметилювання; необхідний для метилювання гомоцистеїну в метіонін; бере участь у перетворення N5-метилтетрагідрофолієвої кислоти на тетрагідрофолат; бере участь у біосинтезі нуклеїнових кислот; бере участь в окисленні жирних кислот із непарним числом атомів вуглецю; необхідний для окисного розпаду метіоніну, валіну, ізолейцину та треоніну.

Вітамін С - утворює стабільні невільнорадикальні сполуки при поєднанні з активними формами кисню та ліпоперекисами; взаємодіє з антиоксидантами, що виробляються самим організмом (глутатіоном, цистеїном, металозалежними та селенозалежними ферментами (каталаза, глутатіон-пероксидаза, супероксиддисмутаза), глобулінами гострої фази, сечовою кислотою та білірубіном); бере участь у реактивації вітаміну Е та каротиноїдів; бере участь у відновленні глутатіону; знижує швидкість окиснення «корисних ліпопротеїдів»; бере участь у синтезі кортикостероїдів; покращує метаболізм катехоламінів (перетворення дофаміну на норадреналін); бере участь в окисленні ароматичних амінокислот (тирозину та фенілаланіну); впливає на синтез серотоніну із триптаміну; забезпечує синтез колагену з проколагену; інгібує активність фосфодіестерази, підвищуючи рівень цАМФ у тканинах.

Мінерали – це хімічні неорганічні сполуки, що містяться у тканинах організму. Незалежно від властивостей та класифікації мінерали беруть участь у більшості обмінних процесів. Властивості та характеристика мінералів дозволяють їм розпадатися на молекули, що приєднуються до молекул вітамінів та ферментів. Тільки в такому поєднанні можуть відбуватися біохімічні реакції. Незалежно від класифікації мінерали мають властивості та функціональні характеристики. Транспортні властивості мінералів. Деякі види мінералів, з'єднуючи молекули інших ферментів, активують їх і дозволяють проникати через клітинні мембрани. Яскравий приклад – поєднання вітаміну D та кальцію, заліза та кисню. Властивості цинку дозволяють вступати у реакцію з травними ферментами. Будівельні характеристики мінералів. Мінерали – це основа структури деяких видів тканин організму. Наприклад фосфор та кальцій. Відповідно до класифікації – це синергісти, будівельний матеріал для всіх видів елементів кісткової тканини. Їхня концентрація впливає на характеристики скелета: міцність і пористість кісток.

Хлор і натрій – мінерали, властивості яких впливають на стан плазми крові. Калій бере участь у зростанні живих клітин. Скоротливі властивості мінералів. Вивчено характеристику мінералів, що впливає на скорочувальні властивості волокон. Згідно з класифікацією мінералів та їх характеристик, у процесі скорочення м'язів бере участь кальцій, калій та магній. Широка класифікація мінералів та його характеристики дозволяють брати їм участь і в інших життєвих процесах , наприклад, посилювати нервову провідність, поліпшувати клітинне дихання.

БАДи від NEW LIFE, що містять вітаміни та мінерали

Вітафлор - джерело вітамінів, макро- та мікроелементів регулює обмінні процеси, підвищує енергетичний запас нервової системи та серця. Живить шкіру, волосся, впливає на гостроту зору. Підвищує стійкість організму до інфекцій.

Multivitamin - збалансований комплекс вітамінів і мінералів зміцнює імунітет, покращує самопочуття, пам'ять та розумову активність. Відновлює сили та збільшує працездатність. Нормалізує емоційний стан. Позитивно впливає на стан шкіри, волосся та нігтів.

Minerals pro – рекомендується як засіб, що допомагає зберегти мінеральну щільність кісткової тканини. Знижує ризик розвитку остеопорозу, артрозу, остеохондрозу, зменшує ламкість кісток, покращує стан шкіри, волосся, нігтів, м'язів та зв'язок.

Beauty pro - комплекс вітамінів та мінералів, що беруть участь у синтезі колагену та кератину. Сприяє покращенню пружності та еластичності шкіри, перешкоджає виникненню зморшок, появі сивини, випадінню волосся, ламкості нігтів. Комплекс уповільнює процеси старіння в організмі, підвищує енергію, допомагає боротися зі втомою.

Antioxidant pro – сприяє виведенню з організму токсинів, знижує рівень холестерину, перешкоджає утворенню канцерогенів. Зменшує ризик виникнення новоутворень, атеросклерозу судин, уповільнює процеси старіння.

Спіруфлор - застосовувати як додаткове джерело йоду, вітамінів, мікроелементів, для поліпшення роботи щитовидної та паращитовидної залоз, живлення шкіри, нігтів, волосся, зміцнення та очищення судин, підвищення життєвого тонусу та імунного захисту.

Офталофлор - рекомендується як вітамінний і загальнозміцнюючий засіб для лікування та профілактики захворювань очей, для посилення живлення зорового нерва, поліпшення кровообігу головного мозку та покращення зору.

Кальціфлор – джерело кальцію для покращення роботи опорно-рухового апарату, стану волосся, нігтів, зубів. Застосовується для профілактики остеопорозу, алергії, захворювань ясен та зубів.

Енергофлор - вітамінний та тонізуючий засіб для підвищення працездатності, фізичної та розумової активності; для зниження рівня холестерину та очищення судин, посилення лімфовідтоку, усунення набряків та зниження маси тіла.

Цереброфлор - вітамінний засіб для покращення кровообігу та посилення обміну речовин, кисневого насичення клітин головного мозку та серцевого м'яза, профілактики атеросклерозу.

Янтарна формула - потужний вітамінний засіб для клітинного живлення та підвищення енергетики клітин мозку та серцевого м'яза, зміцнення судинної стінки, профілактики атеросклерозу судин. Сприяє засвоєнню кисню клітинами, особливо при великих фізичних навантаженнях, стресах.

Ocean pro – є натуральним джерелом білка, йоду та інших мінералів. Покращує роботу щитовидної залози, сприяє підвищенню розумової та фізичної працездатності, покращує травлення, зміцнює імунітет, допомагає при анемії, сприяє нормалізації рівня цукру та холестерину в крові

Ca, Fe,Zn - рекомендовано для заповнення нестачі кальцію, заліза, цинку в організмі, зміцнення опорно-рухового апарату, поліпшення кровотворення та процесу загоєння ран, підвищення стійкості до стресів, позитивного впливу на стан шкіри, нігтів та волосся.

Vitamin D3 - підтримує імунну функцію, сприяє м'язовому тонусу, необхідний для функціонування щитовидної залози і нормального згортання крові, бере участь у регуляції артеріального тиску і серцебиття, допомагає організму відновлювати захисні оболонки, оточуючі нерви, попереджує розвиток остеопорозу шляхом регулювання мінерального обміну.

Ca+Vitamin D3 - заповнює нестачу кальцію в організмі, зміцнює опорно-руховий апарат, зуби, нігті. Покращує стан шкіри, волосся, м'язів та сполучних тканин. При вживанні добавки зменшується ламкість кісток, знижується ризик розвитку остеопорозу, артрозу, остеохондрозу, сприяє м'язовому тонусу, підвищує імунітет, необхідний для функціонування щитовидної залози, регулює різні внутрішньоклітинні процеси, стабілізує кров'яний тиск, стимулює роботу серцевого м'язу, відповідає за згортання крові та формування кісткових структур.

Купити БАДи від NEW LIFE в офіційному інтернет-магазині

У нашому каталозі ви легко підберете продукти, які допоможуть збагатити організм усіма необхідними вітамінами та мінералами для здорового та повноцінного життя. Щоб зробити замовлення, достатньо пройти коротку реєстрацію. Це відкриє перед вами такі можливості:

 • тільки натуральні фітопрепарати – якість підтверджена сертифікатами за системами ISO 9001 та ISO 22000;

 • лояльні ціни;

 • понад 800 представництв по Україні – також можлива доставка до всіх міст, включаючи Київ, Дніпро, Харків, Одесу, Львів, Запоріжжя;

 • готові інструменти для успішного MLM-бізнесу;

Дбайте про свій організм разом з нами.